<div align="center"> <h1>:::::: s e r w i s :::::: p r z e c i w n i k ó w :::::: g l o b a l i z a c j i ::::::</h1> <h3>Informacyjny serwis internetowy przeciwników globalizacji.</h3> <p>anty globalizacja antyglobalizacja serwis przeciwnikow globalizacji polska poland swiat manifestacja m1 1 maja akcja anarchizm wolnosc anarchia anarchosyndykalizm libertarianizm zmowa powszechna przeciw rzadowi polityka bank swiatowy miedzynarodowy fundus</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.antyglobalizacja.most.org.pl/index.php?a=00" rel="nofollow">http://www.antyglobalizacja.most.org.pl/index.php?a=00</a></p> </div>